OYUN Zeka Oyunları

Akıl ve Zeka Oyunları Hangi Becerileri Kazandırır?

Akıl ve Zeka Oyunları Hangi Becerileri Kazandırır?

Oyunlar hem öğrencilere hem de yetişkinlere pek çok beceri kazandırır.

Bu becerileri şöyle sıralamak mümkün:

Okunanları anlamaya yardımcı olur.

Okuma hızını artırır.

Akıl yürütme becerisini geliştirir.

Ekip çalışmalarına yatkınlığı artırır.

Problem çözme becerileri gelişir.

Dikkat dağınıklığını giderir.

Konsantrasyonu artırır.

Sorunlarla başa çıkmalaya yardımcı olur.

Yaratıcılığı geliştirir.

Eleştirel düşünme yetkililiğine katkı sağlar.

Planlı hareket etmeye katkı sunar.

Hızlı düşünmenin önünü açar.

Karar verme becerilerini geliştirir.

Girişimcilik konusunda katkı sağlar.

Araştırmacı yönü geliştirir.

Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini doğru kurmanın önünü açar.

İletişim becerilerini geliştirir.

Düşünceleri düzgün ifade etmeye katkı sunar.

Motivasyonu artırır.

Özgüven kazandırır.

Empati ve sempati yeteneklerini geliştirir.

Cevap Yaz